clanek

Osobní, nebo družstevní?

Přemýšlíte o novém bydlení? Zřejmě se rozhodujete podle polohy, stáří nemovitosti a samozřejmě ceny. Pokud ale navíc vybírátei mezi osobním a družstevním vlastnictvím, je dobré přesně vědět, jaké výhody a nevýhody obě formy mají.

forma vlastnictví

OSOBNÍ- jste vlastníkem bytu a toto vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí. S tím je spojená i daň z nemovitosti, kterou musíte jednou ročně zaplatit finančnímu úřadu. Byt v osobním vlastnictví můžete užívat, jakkoli s ním nakládat, prodat, či pronajmout. V případě úvěru jej můžete dát do zástavy. Byt je součástí dědictví. Neplatíte nájemné, jste ale povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, protože kromě vlastnictví bytové jednotky se stáváte i spoluvlastníkem společných částí domu a máte povinnost se na údržbě domu podílet.

DRUŽSTEVNÍ- byt nevlastníte vy, ale bytové družstvo, tedy právnická osoba. Vy jste členem družstva. Byt můžete užívat, i bez souhlasu družstva s ním disponovat, tudíž lidově řečeno prodat. Při eventuálním podnájmu potřebujete souhlas družstva jako vlastníka domu. Družstevním bytem nemůžete ručit v případě úvěru či hypotéky. I družstevní byt je možné zdědit.

rozhodování

OSOBNÍ- nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků. Aby bylo shromáždění usnášeníschopné, musí na něm být přítomni vlastníci jednotek, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů. V případě společenství vlastníků se hlasy nepočítají podle počtu osob nebo počtu bytů, ale podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Zjednodušeně řečeno, majitel třípokojového bytu má tedy „větší“ hlas než vlastník garsonky. Pokud se rozhoduje o modernizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu, vyžaduje se souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků.

DRUŽSTEVNÍ- je nejvyšším orgánem členská schůze. Tady platí zásada, že jeden člen, jeden hlas. Schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva.

opravy a rekonstrukce v bytě

OSOBNÍ- veškeré opravy v bytě, který je ve vašem vlastnictví, si hradíte sami. Co je ještě ve vašem vlastnictví a co už patří do společných částí domu, se dozvíte v prohlášení vlastníka, což je listina uložená v katastru nemovitostí. Pokud se rozhodnete byt rekonstruovat, nepotřebujete k tomu ničí souhlas.

DRUŽSTEVNÍ- drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu si hradíte sami, vše ostatní hradí družstvo. K rekonstrukci bytu, byť na vlastní náklady, potřebujete souhlas družstva.

Byty-Mlynska_01

prodej bytu

OSOBNÍ- byt můžete kdykoli prodat, nepotřebujete k tomu ničí souhlas. Musíte sepsat kupní smlouvu a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jste-li kupující, než smlouvu podepíšete, ověřte si v katastru nemovitostí, zda ten, kdo vám byt prodává, je skutečně jeho vlastníkem. A jestli na bytě neváznou žádná věcná břemena a zástavy. Při prodeji bytu jste povinni zaplatit daň z převodu nemovitostí finančnímu úřadu ve výši 4%.

DRUŽSTEVNÍ- byt nemůžete prodat, protože je ve vlastnictví družstva. Můžete za úplatu převést členská práva a povinnosti v bytovém družstvu, se kterými je spojeno právo nájmu k bytu. Podpisem smlouvy se nabyvatel stává členem bytového družstva se všemi právy a povinnostmi, s bytovým družstvem pak uzavírá nájemní smlouvu. Tento převod nepodléhá žádnému schvalování v bytovém družstvu. Stačí družstvu doručit písemné oznámení, že takováto dohoda byla uzavřena. Při převodu členských práv a povinností není potřeba znalecký posudek, neplatí se daň z převodu nemovitostí.


« Zpět na výpis článkůLíbil se vám článek?Jako 1. chci být informován o novém článku!

Další zajímavé články

Co si ověřit před koupí bytu v osobním – družstevním vlastnictví

Jsou dvě hlavní možnosti, buď je byt v osobním vlastnictví, nebo v družstevním. Obojí má své výhody. Z pravidla se doporučuje byt v osobním vlastnictví, především z důvodu lepších...

Jedna zajímavá výhoda exkluzivní (výhradní) smlouvy

Jakmile se dohodnu s prodávajícím na férové smlouvě o výhradním poskytování realitních služeb, pouštím se plný energie do práce. Připravím nemovitost, pořídím kvalitní fotografie,...

Chodí za mnou více muži nebo ženy

Je jasné, že pokud se jedná o koupi auta, většinou rozhodne muž. V supermarketu je to naopak žena. Jak je to ale ve chvíli, kdy daný pár kupuje nemovitost? Pokud vás zajímá, zda rozhodne...

© 2015 Realitní poradce Prostějov - Petr Ejem

Kreativní agentura INOVATIV