jak_podat_návrh_na_vklad

Podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Kolik potřebuji vyhotovení, jak mám postupovat při podání návrhu, kolik to stojí, co se změnilo? To jsou nejčastější otázky, na které odpovídám svým klientům ohledně katastru nemovitostí a podání návrhu na vklad vlastnického práva.

Na začátku dnešního článku vás v rychlosti seznámím se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí vkladem, záznamem nebo poznámkou.

Vklad

Vkladem se do katastru zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

 • vlastnické právo
 • právo stavby
 • věcné břemeno
 • zástavní právo
 • budoucí zástavní právo
 • podzástavní právo
 • předkupní právo
 • budoucí výměnek
 • přídatné spoluvlastnictví
 • správa svěřenského fondu
 • výhrada vlastnického práva
 • výhrada práva zpětné koupě
 • výhrada práva zpětného prodeje
 • zákaz zcizení nebo zatížení
 • výhrada práva lepšího kupce
 • ujednání o koupi na zkoušku
 • nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka
 • pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka
 • vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

Záznam

Je zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva.

Poznámka

Je zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných.

Nás v dnešním článku zajímá především vklad vlastnického práva, tak pojďme na něj.

Jak mám podat návrh na vklad

Zápisy práv se do katastru provádějí na základě písemností v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Pokud je listina vyhotovena v elektronické podobě, musí být též opatřena kvalifikovaným časovým razítkem.

Týká-li se právo, které má být na základě listiny zapsáno do katastru, jen části pozemku evidovaného v katastru, musí být s listinou spojen geometrický plán, který část pozemku vymezuje. Geometrický plán se považuje za součást listiny.

Dojde-li katastrálnímu úřadu návrh nebo jiná listina pro zápis práv do katastru, vyznačí u dotčených nemovitostí nejpozději následující pracovní den, že práva jsou dotčena změnou. Každý má právo nahlédnout do přehledu doručených návrhů nebo listin.

Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu.

Návrh na zahájení vkladového řízení se podává na stanoveném formuláři a musí obsahovat

 • označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen
 • označení účastníků vkladového řízení, a to u fyzických osob jménem, popřípadě jmény, a příjmením, adresou místa trvalého pobytu nebo u cizozemců adresou bydliště v cizině, rodným číslem, nebo, není-li přiděleno, datem narození, a jsou-li navrhovateli, též číslem elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud se jim vydává; u právnických osob názvem, sídlem a identifikačním číslem, pokud je přiděleno
 • označení nemovitostí a práv, která k nim mají být zapsána do katastru nebo z něj vymazána
 • podpis navrhovatele

Vkladové řízení je zahájeno také tehdy, pokud příslušnému katastrálnímu úřadu došlo od soudu nebo soudního exekutora jeho rozhodnutí nebo potvrzení o právu, které se do katastru zapisuje vkladem.

K návrhu na vklad se přikládá vkladová listina pouze v jednom vyhotovení.

Co bude následovat

Katastrálnímu úřadu od podání návrhu běží 20 denní lhůta, během které vás doporučeným dopisem obeznámí s vámi požadovanou změnou. Pokud nebudete na dopis reagovat, katastrální úřad to bere jako váš souhlas a může požadovanou změnu zapsat. Po uplynutí této 20 denní lhůty na to má maximálně dalších 10 dnů.

Petr-Ejem_01

Kolik mě to bude stát

Za podání každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu na katastr nemovitostí zaplatíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Pokud prodáváte/kupujete nemovitost v hotovosti, zaplatíte jednou 1 000 Kč. Pokud ale kupujete nemovitost například pomocí hypotečního úvěru, je potřeba podat dva návrhy na vklad, tudíž zaplatíte 2 000 Kč.

Na závěr upozornění

Pokud si na podání návrhu na vklad netroufáte, raději se obraťte na advokáta, daňového poradce, či správného realitního makléře. Tito odborníci mají zkušenosti, díky kterým si ušetříte spousty času a nervů.

Představte si situaci, kdy díky špatně vyplněnému formuláři vám katastr návrh na vklad zamítne. Co když se protistrana například nebude chtít setkat a danou situaci řešit?

 


« Zpět na výpis článkůLíbil se vám článek?Jako 1. chci být informován o novém článku!

Další zajímavé články

Odhalte hodnotu svého pozemku

Každý člověk, který vlastní pozemek chce nepochybně vědět, jakou tržní hodnotu jeho pozemek má. Chcete-li ještě navíc pozemek prodat, je pro vás tato otázka o to důležitější. Jaké...

Jak převést družstevní byt do osobního vlastnictví

Družstevní byty byly možností, jak se dalo poskytnout ubytování celé řadě rodin bez nutnosti velkých finančních vstupů. Dnes se tak v naší zemi setkáme s velkým množstvím nemovitostí,...

Správně napsaný inzerát je cestou k rychlému prodeji nemovitosti

Ačkoliv realitní kanceláře nebo služby nezávislých realitních makléřů jsou cestou k tomu, jak prodat nemovitost snadno a bez starostí, je další možností i jít do celého procesu na vlastní...

© 2015 Realitní poradce Prostějov - Petr Ejem

Kreativní agentura INOVATIV